• μηχανικός με tablet
 • τηλεφωνικό κέντρο

productivity 2

Αύξηση Παραγωγικότητας

Άμεσος έλεγχος των εργασιών που εκτελούνται από τους τεχνικούς

Ελαχιστοποίηση μη παραγωγικών ωρών

Αυτοματοποίηση μηχανισμού ανάθεσης εργασιών στους τεχνικούς

about page customer satisfaction icon

Αύξηση Ικανοποίησης των Πελατών

Άμεση διεκπεραίωση των αιτημάτων τους
Τήρηση και έλεγχος του χρονοδιαγράμματος συντήρησης

organization

Πλήρης Οργάνωση Τεχνικού τμήματος

Εξάλειψη των γραφειοκρατικών διαδικασιών και αποφυγή λαθών

Τήρηση αρχείων ιστορικότητας (βλαβών, συντηρήσεων κ.α.)

Άμεση εξαγωγή αναφορών και στατιστικών

 • Ανάθεση εργασίας τεχνικού

 • Προγραμματισμός επίσκεψης

 • Iστορικό βλαβών μηχανήματος

 • Τρέχουσες εργασίες

 • Απεικόνιση σημείων ενδιαφέροντος στο χάρτη

 • Ευκολία στη χρήση

Το PowerTech παρέχει τη δυνατότητα πλήρους οργάνωσης των εργασιών που πραγματοποιούνται από εξωτερικούς τεχνικούς. Αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για το τεχνικό τμήμα κάθε επιχείρησης, καλύπτοντας το σύνολο των εργασιών του, όπως: Βλάβες Επισκευές Συντηρήσεις Εγκαταστάσεις Αναβαθμίσεις Ανακατασκευές Ποιοτικό έλεγχο Με χρήση τεχνολογιών αιχμής, το PowerTech αποτελεί την πληρέστερη και πλέον σύγχρονη λύση, παρέχοντας το απόλυτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρησή σας.

 • Απεικόνιση θέσης τεχνικού στο χάρτη

 • Αυτόματες ειδοποιήσεις

 • Στατιστικά

 • Μαζική Ενημέρωση Τεχνικών

 • Επικοινωνία με υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα